ดวงคนเกิดวันพฤหัส

ผิวเกิดวันพฤหัสบดี ใจใหญ่มีศรี ท่านว่าไปใหญ่เรือนอื่น 
จะเป็นครูท่านยั่งยืน มีปรีชาชื่น จะเป็นที่พึ่งฝูงชน
ว่ามักฟังถ้อยคำคน มิตรมักทรชน ทำคุณอผลกลับกลาย   
เมียก่อนมิยืนมักตาย หาใหม่สืบสาย ว่าเมียทีหลังจะดี
ว่าจะได้ความทุกข์หลายที ต้นปลายมั่งมี มุสิกนามธาตุน้ำ  
 คัดมาจาก คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐาน แต่งโดย หลวงวิศาล ดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)  เรื่องดูลักษณะชาตาตามสัตตวาร
ตำนานโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า พระพฤหัสบดีเป็นเทพยดาอัฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจาก ฤๅษี ๑๙ ตน  คนเกิดวันพฤหัสบดี เป็นคนใจใหญ่ รักเกียรติ มีศักดิ์ศรี มักเกิดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่ง เป็นคนรู้จักใช้ชีวิต มีวิชา มีความรู้ เป็นคนมีหลักการ เหตุผล เป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลาย แต่ว่ามิตรมักให้โทษ ทำคุณคนไม่ขึ้น เมียคนแรกมักตายก่อน หาใหม่คนต่อไปจึงจะดี ในชีวิตจะผ่านความทุกข์ยากหลายหน ชีวิตช่วงวัยต้น กับวัยตอนปลายมั่งมี
อายุ 0-19 ปี  ดาวพฤหัสเสวยอายุ ชีวิตเป็น สุขสบายๆ ยกเว้นว่า ดาวพฤหัสของคุณ เป็น อริ มรณะ วินาสน์  จะลำบากหน่อย
อายุ 19-31 ปี  ราหูเสวยอายุ ชีวิตลำบาก ปั่นป่วน  
อายุ 31-52 ปี  ดาวศุกร์เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง ยิ่งถ้าดาวศุกร์ ของคุณเป็น ลาภะ ศุภะ ยิ่งรุ่งเรืองมาก 
อายุ 52-58 ปี  ดาวทิตย์เสวยอายุ ชีวิต ดีบ้าง เหนื่อยบ้าง สลับกันไป  ถ้าดาวอาทิตย์ของคุณไม่เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ก็สบายๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับ พฤหัสบดี(๕)
ตามคติทางพระพุทธศาสนา จัดให้พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูป ประจำวัน พฤหัสบดี และให้สวดคาถา บทขัดพระปริต บทปุเรนตัมโพ เมื่อพฤหัสบดี เข้าเสวยอายุ หรือได้รับทุกข์ภัย เพราะผลของ พฤหัสบดี ในชะตา การสวดบทคาถานี้ จะช่วยคุ้มภัยต่างๆ และช่วยให้เกิดโชคลาภด้วย
 
           บทสวด สำหรับ พฤหัสบดี
    ปุเรน์ตัมโพธิสัมภาเร         นิพ์พัตตัง วัฏฏชาติยัง
ยัสส เตเชน ทาวัคคิ         มหาสัตตัง วิวัชชยิ
เถรัสส สาริปุต์ตัสส          โลกนาเถน ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ  มหาเตชัง         ปริต์ตันตัมภณาม เห 

สวด 19 จบ บูชาพระบางสมาธิ
 
วิธีดูดวงด้วยตัวเอง อย่างง่ายๆ  
1. ช่วงที่ดาวบาปเคราะห์  เช่น อาทิตย์ ๑   อังคาร ๓  เสาร์ ๗  ราหู ๘   เสวย หรือ แทรกอายุ ชีวิตมักจะมีปัญหา ไม่ราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนั้น มีดาวบาปเคราะห์ ใหญ่ๆ เช่น เสาร์ ๗  หรือ ราหู ๘  จรมาทับ หรือเล็งลัคนา ปัญหาก็จะมากเป็นพิเศษ
2. ช่วงที่ศุภเคราะห์ เช่น จันทร์ ๒   พุธ ๔   พฤหัส ๕  ศุกร์ ๖    เสวย หรือ แทรกอายุ  ชีวิตมักจะค่อนข้างไปในทางที่ดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนั้น มีดาว พฤหัสบดี ๕  ส่งกำลังถึงลัคนา ชีวิตก็จะดีเป็นพิเศษ (ดาวพฤหัส ๕  ต้องไม่เป็น อริ มรณะ วินาสน์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น