ชาวราศีกุมภ์

 
 หรือผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคม


ราศีแห่ง มนุษยธรรม สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ คนถือคนโท ผู้รู้ทั้งศาสตร์และศิลป มีความแปลกใหม่ ความคิดแหวกแนวกว่าใครๆ อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ ราศีกุมภ์ ชาว ราศีกุมภ์ที่พัฒนาตนเองมาดีแล้ว จะเป็นผู้จิตใจภักดีและซื่อตรงต่อผู้มีคุณ อ่อนโยน รักศิลปและดนตรี มีความตั้งใจกล้า ร่าเริงและอดทน ทั้งมีอำนาจพิเศษที่จะควบคุมกิจการงานของตนให้สำเร็จได้อย่างดียิ่ง ชอบมองสิ่งต่างๆทั้งในแง่ วิทยาศาสตร์และปรัชญา และเป็นนักเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพยิ่ง ชาวราศีกุมภ์ที่เสื่อม จะมีความรู้สึกไปในทางเห็นแก่ตัว ชอบคุยถึงสิ่งที่ตัวเองยังทำไม่ได้

ชาวราศีนี้ จะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เรียนรู้เร็ว ชอบร่าเริงสนุกสนาน เป็นผู้เสียสละ มีมิตรแท้เพราะเข้าใจอ่านนิสัยคนออก


โรคภัยไข้เจ็บ

มักเป็นโรคเกี่ยวกับ โลหิตไม่ปกติ โรคเกี่ยวกับทางใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น