ดาวการเงิน โชคลาภของคุณ

 
ในการตรวจดวงชะตาว่า จะมีโชคลาภหรือไม่ ก่อนอื่นต้องผูกดวงชะตาก่อน เพื่อหาลัคนา เมื่อได้ลัคนามาแล้ว ก็มาดูว่าดวงดาวทั้งแปดดวง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘  ดาวดวงไหนทำหน้าทีเรื่อง โชคลาภ  ดาวดวงไหนทำหน้าที่เรื่อง การเงิน  ของตัวเอง
จำไว้ง่ายๆว่า  ดาวในเรือนที่สอง จากลัคนา ทำหน้าที่เป็นดาวการเงิน   และ ดาวในเรือนที่ สิบเอ็ดจากลัคนา ทำหน้าที่เป็นดาวลาภะ   เมื่อดาวทั้งสอง หรือดวงใดดวงหนึ่งแรงขึ้นมา แบบสุดๆ เนื่องจากได้รับกำลังจากดาวอื่น ในช่วงนั้นก็จะมีโอกาส มีลาภเงินทอง ถ้าระยะนั้นไปตรงกับวันหวยออก ก็อาจจะถูกหวยได้ หรืออาจจะได้ลาภจากทางอื่นก็ได้  แต่ต้องพิจารณาดูด้วยว่า ดาวการเงินของตนเอง  มีดาวศัตรู ส่งแรงมาทำลายหรือเปล่า มีกำลังดีหรือเปล่า อยู่ในราศีที่มีกำลังดีหรือเปล่า......   

ตัวอย่าง ลัคนาราศีกรกฎ
 

ลัคนาราศีกรกฎ  นับหนึ่งที่ราศีกรกฎ เวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นับสอง จะตกที่ราศีสิงห์ มีเลข ๑ เป็นดาวประจำราศี ดังนั้น ดาว ๑ ทำหน้าที่เป็นดาวการเงินของชาวราศีกรกฎ   
ลัคนาราศีกรกฎ  นับหนึ่งที่ราศีกรกฎ เวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นับสิบเอ็ด จะตกที่ราศีพฤษภ มีเลข ๖ เป็นดาวประจำราศี ดังนั้น ดาว ๖ ทำหน้าที่เป็นดาวลาภของชาวราศีกรกฎ
ดังนั้น ชาวลัคนาราศีกรกฎ ก็ต้องเฝ้าดูดาว ๑ กับ ๖ ในดวงให้ดี  ถ้าปีไหน ช่วงไหน มีดาวอื่นส่งแรงให้แบบสุดๆ ช่วงนั้น ปีนั้นก็จะมีโชคบ่อย และยังต้องพิจารณาอีกหลายอย่าง เช่น ดาว ๑ กับ ๖ มีดาวศัตรู ส่งแรงมาทำลายหรือเปล่า หรือว่า ดาว ๑ กับ ๖  มีกำลังดีด้วยตัวเองหรือเปล่า  อยู่ในราศีที่มีกำลังดีหรือเปล่า......   

ตัวอย่าง ลัคนาราศีพิจิก 
ลัคนาราศีพิจิก  นับหนึ่งที่ราศีพิจิก เวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นับสอง จะตกที่ราศีธนู มีเลข ๕ เป็นดาวประจำราศี ดังนั้น ดาว ๕ ทำหน้าที่เป็นดาวการเงินของชาวราศีพิจิก   
ลัคนาราศีพิจิก  นับหนึ่งที่ราศีพิจิก เวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นับสิบเอ็ด จะตกที่ราศีกันย์ มีเลข ๔ เป็นดาวประจำราศี ดังนั้น ดาว ๔ ทำหน้าที่เป็นดาวลาภของชาวราศีพิจิก
ดังนั้น ชาวลัคนาราศีพิจิก ก็ต้องเฝ้าดูดาว ๕ กับ ๔ ในดวงให้ดี  ถ้าปีไหน ช่วงไหน มีดาวอื่นส่งแรงให้แบบสุดๆ ช่วงนั้น ปีนั้นก็จะมีโชคบ่อย และยังต้องพิจารณาอีกหลายอย่าง เช่น ดาว ๕ กับ ๔ มีดาวศัตรู ส่งแรงมาทำลายหรือเปล่า หรือว่า ดาว ๕ กับ ๔  มีกำลังดีด้วยตัวเองหรือเปล่า  อยู่ในราศีที่มีกำลังดีหรือเปล่า......   

ตัวอย่าง ลัคนาราศีกันย์ 
ลัคนาราศีกันย์  นับหนึ่งที่ราศีกันย์ เวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นับสอง จะตกที่ราศีตุลย์ มีเลข ๖ เป็นดาวประจำราศี ดังนั้น ดาว ๖ ทำหน้าที่เป็นดาวการเงินของชาวราศีกันย์   
ลัคนาราศีกันย์  นับหนึ่งที่ราศีกันย์ เวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นับสิบเอ็ด จะตกที่ราศีกรกฎ มีเลข ๒ เป็นดาวประจำราศี ดังนั้น ดาว ๒ ทำหน้าที่เป็นดาวลาภของชาวราศีกันย์
ดังนั้น ชาวลัคนาราศีกันย์ ก็ต้องเฝ้าดูดาว ๖ กับ ๒ ในดวงให้ดี  ถ้าปีไหน ช่วงไหน มีดาวอื่นส่งแรงให้แบบสุดๆ ช่วงนั้น ปีนั้นก็จะมีโชคบ่อย และยังต้องพิจารณาอีกหลายอย่าง เช่น ดาว ๖ กับ ๒ มีดาวศัตรู ส่งแรงมาทำลายหรือเปล่า หรือว่า ดาว ๖ กับ ๒  มีกำลังดีด้วยตัวเองหรือเปล่า  อยู่ในราศีที่มีกำลังดีหรือเปล่า......   

ตอนต่อไปจะยกตัวอย่าง มาอธิบายอย่างละเอียด แต่ละราศี เริ่มจากราศี กันย์ก็แล้วกัน ปีนี้ 2557 ถูกหวยกันบ่อย.... :-)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น