ชาวราศีกรกฎ


หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม


ราศีของผู้รักในอำนาจราชศักดิ์ สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ ปู ผู้ที่ภายนอกดูแข็งแกร่ง แต่ภายในกลับอ่อนไหว อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีกรกฎ จะ มีนิสัยชอบใช้ความรู้สึกนึกคิด นำทางชีวิตมากกว่าการใช้เหตุผล จะกระทำการสิ่งใดจะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างช้าๆ พัฒนาตัวเองไปตามลำดับ และ บรรลุผลอย่างเด็ดขาดไม่พลาดเป้า มีความสามารถเรียกความทรงจำใดๆในสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับคืนมาได้เป็นอย่างดี มีความเป็นพ่อบ้านแม่เรือน มีศิลปการแต่งบ้านให้น่าอยู่ มีจิตใจที่สัมผัสไวต่อความเป็นไปของบุคคลในครอบครัว สามารถคาดการณ์ได้ถูกต้อง ในเรื่องความทุกข์ความสุขของบรรดาลูกเต้าและญาติพี่น้อง และมีความเอาใจใส่ในความเป็นไปเหล่านี้เป็นอย่างมาก


ชาวราศีนี้ เป็นผู้มัธยัสถ์ตระหนี่ถี่เหนียว ชอบสะสมหนังสือตำรา นิยมของเก่า มีความนับถือขนบธรรมเนียมโบราณ รักใคร่ในอำนาจราชศักดิ์ สามารถเป็นนักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงได้ มีความสามารถทำงานในกิจการทางน้ำได้เป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังเป็น แพทย์ พยาบาล แม่ครัว ที่ดีด้วย ในภาวะปกติชาวราศีกรกฎ จะเป็นคนมีเมตตากรุณา แต่ว่าจะกลับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว ในสภาวะที่ต้องรักษา หรือดำรงสถานะของตัวเอง


โรคภัยไข้เจ็บ
ชาวราศีนี้มักมีปัญหาเรื่องท้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น