ชาวราศีสิงห์


หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๑๒ กันยายน


ราศีของผู้รักความสามัคคี สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ สิงห์โต ผู้มีความปรารถนาที่จะปกครองผู้อื่น ด้วยความรัก ความเมตตา และความสามัคคี อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีสิงห์ จะ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีอำนาจในตัว มีความเมตตา มีเสน่ห์ มีความคิดและเป็นนักปฏิบัติตามความคิดไปตามลำดับจนสำเร็จผล ผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปกครองผู้อื่น แต่เป็นการปกครองด้วยความรัก เมตตา สามัคคีธรรม มีอำนาจ ตบะ ที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำตามความคิดตนอย่างประหลาด...

ชาวราศีนี้แม้มีจิตใจที่เข้มแข็งกลับไม่ชอบงานหนักเลย มักดำรงตำแหน่งงานสูงๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ในทางการค้า อาจเป็นพ่อค้าเพชรพลอย ช่างทอง หรืออาจเป็นนักประพันธ์ นักออกแบบ นักดนตรี ชาวราศีสิงห์ที่เสื่อมจะใช้ชีวิตที่ไม่คำนึงถึงผู้ใด จะกลายเป็นคนมีกามารมณ์แรงและ อ่อนแอในความรัก


โรคภัยไข้เจ็บ
ควรระวังโรคที่เกี่ยวกับเลือด และ หัวใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น