ชาวราศีพิจิก

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม


ราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ แมงป่อง ผู้มีพิษ อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีพิจิก ด้วย พลังกดดันอันหนักแน่น ทำให้ชาวราศีพิจิก มีนิสัยรุนแรง เป็นผู้มีทิิฐิมานะ ออกแนวดื้อไม่ฟังใคร ถ้ามีพื้นฐานจิตใจดีก็จะใช้พลังไปในทางดีและไปได้แบบสูงสุด ในทางตรงกันข้ามถ้ามีพื้นฐานจิตใจไม่ดี ไม่ได้รับการอบรมมาดี และใช้พลังไปในทางชั่วก็สามารถทำเรื่องเลวร้ายได้แบบสุดๆเหมือนกัน เป็นนักต่อสู้ที่อาจหาญ แต่เป็นการต่อสู้ทางความคิดเห็น สมองเป็นสิ่งสำคัญของชาวราศีนี้


ชาวราศีนี้มีความสามารถ ในวิชาลี้ลับ เช่น โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ จิตศาสตร์ มีความสามารถพิจารณาเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและแจ่มแจ้ง คิดได้เร็ว เข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้ดี เป็นแพทย์ นักเคมี เภสัชกร นักสืบ หรือทำงานเกี่ยวกับน้ำมันได้ดี


โรคภัยไข้เจ็บ
ชาวราศีพิจิก มักเป็นโรคเกี่ยวกับข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น