ชาวราศีตุลย์

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน


ราศีแห่งความพอเหมาะ พอดี สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ คนถือตราชั่ง ผู้แสวงหาความ เที่ยงธรรม พอเหมาะ พอดี อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีตุลย์ มี นิสัยรักความยุติธรรม ความเหมาะสม ความสามัคคี รักความเป็นระเบียบ มีการพิจารณาอย่างสุขุม มีความสามารถในการเปรียบเทียบ และปรับปรุงทุกสิ่งอย่างให้มีความเท่ากัน มีเสน่ห์ ระมัดระวังในคำพูด จึงสามารถเข้าได้กับทุกที่


ชาวราศีนี้ เป็นนักคิด ชอบพิจารณาสิ่งๆต่างๆ โดยเอาเหตุผล กาละเทศะ เรื่องเฉพาะหน้าเป็นสำคัญ มีความรู้แหลมคมถูกต้องกับความเป็นจริง คิดโดยปราศจากอารมณ์ จึงสามารถเข้าถึง กฏหมาย ศาสนา การเมือง ได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง


โรคภัยไข้เจ็บ
โดยมากเป็นโรคเกี่ยวกับไต หน้าท้อง มดลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น