ชาวราศีกันย์

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ กันยายน - ๑๒ ตุลาคม


ราศีของผู้ชำนาญการ สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ ผู้หญิง ผู้ฉลาด มีความละเอียด พินิจพิเคราะห์ อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีกันย์ เป็น ผูมีปัญญาดีมาก ชอบปรัชญาและเหตุผล สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ แจกแจง ชอบอยู่ในโลกของการทำงาน และมีวิธีการทำงานให้สำเร็จด้วยวิธีการแปลกๆ มีความวิริยะพากเพียรดีมาก ค่อนข้างไว้ตัว ถ้าไม่ได้รับการอบรมมาดี มักเห็นแก่ตัว หมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเอง

ชาวราศีนี้ รู้จักตัวเองดี ว่องไว ช่างคิด ไม่ถนัดในการอยู่ท่ามกลางผู้คนหมู่มาก มีความสำเร็จในทางการค้า ชอบวรรณคดี ชอบแต่งหนังสือ ทำกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ ชอบดนตรี


โรคภัยไข้เจ็บ
ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย ดูแลตัวเองได้ดี เมื่อมีความทุกข์ ชอบอยู่เงียบๆกับธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น