ดูดวงวันเกิด มหาทักษา

คนดวงตกแบบสุดๆ ..ภาษาหมอดูเขาว่า ดวง  พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก จันทร์กระแทก อาทิตย์ กระทืบ ....  


 แผนภูมิ ทักษา


เพื่อความสะดวก เราได้เตรียมโปรแกรมคำนวณมาให้แล้ว การดูดวงแบบมหาทักษานี้ ใช้ตรวจการขึ้นลงของชะตาได้ดีพอสมควร แต่ถ้าจะให้ได้ผลครบถ้วน ต้องใช้คูกับการดูดวงแบบโหราศาสตร์(ดูแบบลัคนา ราศี )

หมอดูพื้นบ้าน ในสมัยก่อน ที่ปฏิทินดาว อะไรก็ไม่มี จะดูดวงแบบนักโหราศาสตร์ ดูดาว ก็ไม่ได้  ส่วนมากเลย จะนิยมดู ดวงจากวันเกิด เช่นเกิดวัน  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร ....  แล้วก็มาคำนวณดูว่า อายุเท่าไหร่  ดาวอะไรเสวย ดาวอะไรแทรก เสวย/แทรก แล้ว ดวงจะรุ่ง หรือจะร่วง  อย่างเช่น ใครเจอช่วงราหู เสวย/แทรก อายุ มักมีปัญหากันทุกราย   การดูดวงแบบ ดาวเสวยอายุ ดาวแทรกอายุ แบบนี้  ทางโหราศาสตร์เค้าเรียกว่าดูดวงแบบ มหาทักษา ...
คนโบราณเชื่อกันว่า  เมื่อคนเราเกิดมา ปุ๊บ ก็จะมีเทวดา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารักษาให้เราแคล้วคลาด อยู่รอดปลอดภัย   เทวดาที่ว่า ก็มี พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และก็พระศุกร์  รวมเป็นเทวดาแปด องค์  การเข้ามารักษา  ก็มีกำหนดกาลเวลา และลำดับดังนี้ 

 
พระเคราะห์
ลำดับ /
จำนวนปี ที่เสวยอายุ 
1. พระอาทิตย์ 6 ปี
2. พระจันทร์ 15 ปี
3. พระอังคาร 8 ปี
4. พระพุทธ 17 ปี
5. พระเสาร์ 10 ปี 
6. พระพฤหัสบดี 19 ปี
7. พระราหู 12 ปี
8. พระศุกร์ 21 ปี
  
อายุรวม  108 ปี


ช่วงที่ พระอาทิตย์ พระอังคาร พระเสาร์  พระราหู ลงมารักษา นี่ ก็ค่อนข้างเหนื่อย เอาเรื่อง ชีวิตมักไม่ราบรื่น  เพราะท่านเป็น เทวดาบาปเคราะห์  แต่ถ้าเป็น พระจันทร์ พระพุทธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์  ก็ค่อนข้างสบายหน่อย ชีวิตราบรื่น เพราะท่านเป็นเทวดาศุภเคราะห์   

ใครเกิดวันไหน เทวดาองค์นั้นเข้ามารักษาก่อน พอหมดระยะแล้ว องค์ถัดไป ก็เข้ามารักษาแทน เวียนไปเรื่อยๆ เช่น
 

ตัวอย่าง คนเกิดวันอาทิตย์
คนเกิดวันอาทิตย์ 
๑ เข้าเสวยอายุก่อน 6 ปี
0ป 0ด 0ว
0ป 4ด 0ว
 0ป 4ด 0ว 
1ป 2ด 0ว
1ป 2ด 0ว 
1ป 7ด 10ว
1ป 7ด 10ว
2ป 6ด 20ว
2ป 6ด 20ว 
3ป 1ด 10ว
3ป 1ด 10ว 
4ป 2ด 0ว
 4ป 2ด 0ว 
4ป 10ด 0ว
4ป 10ด 0ว 
6ป 0ด 0ว
ดาวแทรก อาทิตย์ ๑  ๑ - ๑  ๒ - ๑ ๓ - ๑ ๔ - ๑ ๗ - ๑ ๕ - ๑  ๘ - ๑ ๖ - ๑
ลำดับการแทรก ๑ แทรกตัวเอง ๑๒ แทรก ๑๓ แทรก ๑๔ แทรก ๑๗ แทรก ๑๕ แทรก ๑๘ แทรก ๑๖ แทรก ๑

เกิดวันอาทิตย์ ดาวอาทิตย์เสวยอายุก่อน ตั้งแต่เกิด ถึง  6 ปี และ จากตารางข้างบน จะเห็นได้ว่า อาทิตย์ ไม่ได้เหมาหมด ทั้ง 6 ปี แต่ยังมีดาวอื่นๆแทรกเข้ามา จนคบ 8 องค์  โดยมีการเฉลี่ยเวลาการแทรกตามกำลังของดาวนั้นๆ  
 นช่วงที่เทวดา องค์หลักกำลังเสวยอายุ  ก็จะมีเทวดาองค์รองๆ เข้ามาแทรก  เช่นศุกร์กำลังเสวยอายุ แล้า เสาร์เข้ามาแทรก  มีแต่เรื่องร้ายๆ ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ไง ละ
หมายเหตุ ::
  • การคำนวณอายุการแทรกของแต่ละดาว ไม่ได้อธิบายในที่นี้ เพราะเนื้อหาค่อนข้างยาว
  • การอ่านผลพยาการณ์ ให้อ่านจาก บทความของแต่ละวันเกิด ตามลิงค์ข้างล่าง หรือ อ่านจากโปรแกมก็ได้  ดูดวง มหาทักษา ดาวเสวยอายุ...คลิ๊ก  
  • ผลการพยากรณ์ จะเป็นแบบกว้างๆ ต้องดูคู่กับ โหราศาสต์ดวงดาว จึงจะแม่นยำ แต่อย่างน้อยก็จะทราบ ว่า ช่วงที่ดู ดวงขาขึ้น หรือขาลง จะเตรียมการกันได้ถูก 

ดาวในลำดับถัดไปที่จะมาเสวยอายุต่อจาก พระอาทิตย์  คือพระจันทร์ ๒  จากช่วงอายุ 6 ปี - 21 ปี
คนเกิดวันอาทิตย์
๒ เข้าเสวยอายุต่อถีง 21 ปี
6ป 0ด 0ว
8ป 1ด 0ว
8ป 1ด 0ว 
9ป 2ด 10ว
9ป 2ด 10ว
11ป 6ด 20ว
11ป 6ด 20ว
12ป 11ด 10ว
12ป 11ด 10ว
15ป 7ด 0ว
15ป 7ด 0ว
17ป 3ด 0ว
17ป 3ด 0ว
20ป 2ด 0ว
20ป 2ด 0ว
21ป 0ด 0ว
ดาวแทรก จันทร์ ๒  ๒ - ๒  ๓ - ๒ ๔ - ๒ ๗ - ๒ ๕ - ๒ ๘ - ๒  ๖ - ๒ ๑ - ๒
ลำดับการแทรก ๒ แทรกตัวเอง ๒๓ แทรก ๒๔ แทรก ๒๗ แทรก ๒๕ แทรก ๒๘ แทรก ๒๖ แทรก ๒๑ แทรก ๒

จากตารางข้างบน จะเห็นได้ว่า ดาวจันทร์ ไม่ได้เสวยหมดทั้ง 15  ปี แต่ยังมีดาวอื่นๆแทรกเข้ามา จนคบ 8 องค์  โดยมีการเฉลี่ยเวลาการแทรกตามกำลังของดาวนั้นๆ 

................................... ต่อไป ก็ดาว...อังคาร...พุธ...เสาร์...พฤหัสบดี...ราหู... ศุกร์  มาแทรกอายุ ตามลำดับ........................................


คนเกิดวันอื่นๆ ก็มีหลักการ พิจารณาอย่างเดียวกัน 

คนเกิดวันอาทิตย์
คนเกิดวันศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น