ดวงสิบสองราศี

 
คุณสามารถ ดูดวงสิบสองราศี ได้ด้วยตัวเองง่ายๆโดยใช้ วัน-เดือน-ปี เกิด แบบไทย มาไล่ ไปตามรูปภาพข้างล่าง ก็จะสามารถประเมิณ คุณภาพของดวงชะตาตัวเองได้ ซึ่งก็แม่นยำใช้ได้เลย ที่เดียวเชียวแหละ นอกจากนี้ยังใช้ ดูว่าปีนี้จะดีร้ายประการใด โดยใช้ อายุ (ย่าง) มาไล่ไปตามรูปภาพข้างล่าง ก็จะสามารถประเมิณสถานการณ์ชีวิต ของตัวเองในปีนี้ได้ ในเบื้องต้นเหมือนกัน

การตรวจพื้นดวงเดิม

อันดับแรกให้ตรวจดู คุณภาพพื้นดวงเดิมของตัวเองก่อน ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าชีวิตคุณ จะสูงส่ง หรือปานกลาง หรือ ต่ำเตี้ย โดยใช้ วัน-เดือน-ปี เกิด แบบไทย ผู้ที่เกิดมาใน วัน-เดือน-ปี ที่ดีย่อมจะมีดวงชะตาชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่ลำบาก มีปัญหาน้อย ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ ผู้ที่เกิดมาใน วัน-เดือน-ปี ที่ไม่ดี วิธีการตรวจดูพื้นดวงชะตาก็มีดังนี้


การดูดวงด้วยวิธีนี้ ผู้ดูต้องทราบ วัน-เดือน-ปี เกิดแบบไทย  และนำมานับลำดับตามรูปข้างบน ดังนี้
วันเกิด      =>  อาทิตย์    จันทร์    อังคาร    พุธ    พฤหัส   ศุกร์    เสาร์
เดือนเกิด  => ห้า(๕)    หก(๖)     เจ็ด(๗)    แปด(๘)    เก้า(๙)    สิบ(๑๐)    สิบเอ็ด(๑๑)      สิบสอง(๑๒)   อ้าย(๑)    ยี่(๒)     สาม(๓)    สี่(๔)   
ปีเกิด        =>  ชวด    ฉลู      ขาล     เถาะ     มะโรง     มะเส็ง      มะเมีย      มะแม    วอก   ระกา    จอ    กุล 
จากรูปภาพข้างบน การไล่นับลำดับจะต่างกันระหว่างหญิงและชาย  การนับจะเริ่มต้นที่ เจดีย์    โดย ชาย จะไล่เวียนไปทางขวา หา ฉัตรเงิน  และ หญิง จะไล่เวียนไปทางซ้ายหา นาคราช    นำ  วัน  /  เดือน   / ปี  มาไล่นับตามลำดับ  ข้างบน ถ้าผลการนับ แล้ว
 • ตกที่ชั่ว ๑ ส่วน ดี ๒ ส่วน ถือว่าพื้นดวงดี
 • ตกที่ชั่ว ๒ ส่วน ดี ๑ ส่วน ถือว่าพื้นดวงไม่ดี
 • ตกที่ดี ๓ ส่วน ไม่มีชั่ว  ถือว่าพื้นดวงดี นักแล..
 • ตกที่ชั่ว ๓ ส่วน ไม่มีดี  ถือว่าพื้นดวงชั่ว นักแล..
ผลจากการนำ วัน  /  เดือน   / ปี มาไล่นับตามรูปข้างบน ตกตำแหน่งใด อธิบายผล ดี-ชั่วได้ดังนี้    
 1. ฉัตรเงิน มียศ ศักดิ์ เป็นที่พึ่งพาอาศัย เป็นที่นับถือ ของปวงชนทั้งหลาย ศัตรูทำลายไม่ได้ ซื่อตรง ใจบุญ เป็นนักปราชญ์ ใฝ่สูง รู้จักตรึกตรอง ป้องกันภัยอันตราย ถ้าไข้ต้องเทวดา แล..
 2. คนคอขาด มักเกิดถ้อยความ เสียเงิน เสียของรัก อาภัพ พึ่งใครไม่ได้  มักต้องโทษ ตายโหง
 3. เรือนหลวง มียศถา บรรดาศักดิ์ พอประมาณ เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลาย แต่ลาภผลน้อย ชอบในทาง ผู้หญิง และ สมณ ชี พราหมณ์ มีผู้ป้องกันอันตราย ศัตรูทำร้ายไม่ได้  ถ้าไข้ต้องผีเรือนแล..
 4. ปราสาท  จะมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นที่นับถือ เป็นที่พึ่งแก่คน และเป็นที่ชอบใจของ สมณ ชี พราหมณ์ ถือยศ ใจบุญ ศัตรูทำร้ายไม่ได้ มีคนสรรเสริญ แต่ลาภผลน้อย นานๆถึงจะได้ ถ้าไข้ตอง พระที่นั่ง แล เสื้อเมือง แล..
 5. ราหู  โทโสมาก ใจร้าย ดั่งมหาโจร เจรจาโอหัง ถือยศศักดิ์ ชอบเบียดเบียนผู้อื่น ใจคด โกรธใครแล้วหายยาก รักแล้วรักเลย ทำราชการมียศศักดิ์มาก ถ้าไข้ต้องผีพราย แล..
 6. ฉัตรทอง และ เจดีย์  มียศถาบรรดาศักดิ์ ใจบุญ ซื่อตรง เป็นปราชน์ เป็นเสาหลักหนักแน่น เป็นที่นับถือของหมู่ชน  ศัตรูทำร้ายไม่ได้  ชอบในทาง ผู้หญิง ท้าวพระยา และ สมณ ชี พราหมณ์ ผู้เฒ่า ผู้แก่ มีลาภ อายุยืน ถ้าไข้ต้องพระที่นั่ง แล เทวดาจร แล..
 7. เทวดาขี่เต่า   ใจไม่แน่นอน อยู่ไม่เป็นที่ ไม่ปลูกบ้านสร้างเรือน ไม่มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝา ชอบทางนักเลง จะมีลาภก็เพราะการซื้อขาย และการอาสาเจ้านาย บางครั้งก็ฉลาด บางครั้งก็โง่ มียศศักดิ์ก็ไม่ยั่งยืน ถ้าไข้ต้องเทวดา เดินหน แล..
 8. คนต้องขื่อคา  มีความ มานะ ไม่อ่อนน้อมต่อใคร ลาภผลเวลามีก็มากเวลาขัดสนก็พึ่งใครไม่ได้ ตอนแรกมีบุญวาสนา ภายหลังจะทุกข์ลำบาก ญาติมักทำร้าย บุตร ภรรยา บริวาร ไม่ซื่อตรง มีคดีความ ต้องโทษเนืองๆ เจ้านาย หัวหน้าให้โทษ  ถ้าไข้ต้องเทวดาให้โทษ แล..
 9. พ่อหมอ ท้าวพระยา แล ขุนนางผู้ใหญ่ให้ลาภ ยศถาบรรดาศักดิ์ตามสมควร
 10. แม่มด  เจ้าปัญญา เจรจากลับกลอก ขี้เกียจการงาน เจ้าชู้  ถ้าเป็นชาย มักจะมีเมียมาก ขุนนาง ท้าวพระยา สมณ ชี พราหมณ์ มานับถือว่าเป็นคนดี มีลาภเนืองๆ  ถ้าไข้ต้องเจ้านาย ทั้งหลาย แล..
 11. นาคราช โทโสมาก ปากแข็ง เจรจากล้าหาญ ไม่กลัวใคร ขี้เกียจ เฉื่อนชา กินจุ เป็นคนสองใจ มีทั้งบุญและบาป ขี้เหนียว เจ้าชู้หลายเมีย พยาบาทมาก ถ้าเจ็บไข้ต้อง พระภูมิเจ้าที่ แล.. 
 
ตัวอย่าง
นาย ก. เพศชาย เกิด วันจันทร์  เดือน เก้า ปีมะโรง  พศ 2507  เมื่อปี ม.ค 2556 อายุย่างเข้า 49 ปี  => เพศชาย นับเวียนขวา
 1. เกิดวันจันทร์  => ฉัตรเงิน  = ดี
 2. เดือนเก้า => ปราสาท  = ดี
 3. ปีมะโรง => ปราสาท  = ดี
ดังนั้นพื้นดวง นาย ก. ถือว่าดีมาก มียศศักดิ์ เป็นที่นับถือ ศัตรูปองร้ายไม่ได้ แต่ ลาภอาจจะน้อยไปหน่อย...:-)
**********************
นางสาว ข. เพศหญิง เกิด วันจันทร์  เดือน เก้า ปีมะโรง  พ.ศ 2519 เมื่อปี ม.ค 2556 อายุย่างเข้า 37 ปี   => เพศหญิง นับเวียนซ้าย
 1. เกิดวันจันทร์  => นาคราช  = ไม่ค่อยดี
 2. เดือนเก้า => คนต้องขื่อคา  = ดี ชั่ว ปนๆกัน
 3. ปีมะโรง   => คนต้องขื่อคา  = ดี ชั่ว ปนๆกัน
ดังนั้นพื้นดวง นางสาว ข. ถือว่าไม่ค่อยดี  เจ้าชู้ ขี้โมโห ใจแข็ง พยาบาท มีเรื่องราว คดีความ...ลาภผลยามมีก็มาก ยามไม่มีก็พึ่งใครไม่ได้... :-(
 

แล้วปีนี้ดวงจะเป็นประการใด ??

ก็จากพื้นดวงดูว่าตอนนับปีนั้น ไปตกอยู่ตำแหน่งอะไร  แล้วให้นับ หนึ่งจากตำแหน่งนั้น ไปจนครบอายุ (อายุย่าง) ตกตำแหน่งใดก็อ่านคำทำนายตามนั้น เช่น
 1. นาย ก. อายุย่างเข้า 49 ปี  นับหนึ่งจาก ตำแหน่ง ปราสาท ไปจนถึง 49 จะกลับมาตกที่ตำแหน่ง  ปราสาท ถือว่าดี  พื้นดวงเดิมดีอยู่แล้ว ปีนี้มาตกที่ดีๆ ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆ ปีนึง... รายละเอียดว่าดีอย่างไรก็ไปอ่านจาก ตำแหน่ง ปราสาท... ตามตารางข้างล่าง
 2. นางสาว ข. อายุย่างเข้า 37 ปี  นับหนึ่งจาก ตำแหน่ง คนต้องขื่อคา ไปจนถึง 37 จะกลับมาตกที่ตำแหน่ง  คนต้องขื่อคา ถือว่าไม่ค่อยดี  ปีนี้ก็จะมีเรื่องราว ยุ่งยาก... รายละเอียดว่าดีอย่างไรก็ไปอ่านจาก ตำแหน่ง ต้องขื่อคา... ตามตารางข้างล่าง

เจดีย์

ได้ลาภ แก้ว แหวน เงินทอง ผ้า ผ่อน บุตร ภรรยา หรือไม่ก็ สัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้า

ฉัตรเงิน,ฉัตรทอง 

ได้ ลาภ ผ้า ผ่อน แลของ ถูกใจ

คนคอขาด

ผู้ใหญ่ให้โทษ

เรือนหลวง,ปราสาท

ได้ลาภ ผ้า ผ่อน เงินทอง หรือไม่ก็ สัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้า ได้ที่อยู่อาศัยที่ถูกใจ เลื่อนขั้น ตำแหน่ง

ราหู,นาคราช

ไม่สบาย ปวดหัว ตามัว เจ็บตามเนื้อตัว ระวังสัตว์มีเขี้ยว เลือดตก ยางออก

เทวดาขี่เต่า

 ได้ลาภ เนืองๆ

คนต้องขื่อคา

 ระวังเรื่องคดีความชู้สาว อย่าเดินทางกลางคืน เลือดจะตก ร้ายนัก

พ่อหมอ

 ผู้ใหญ่ให้คุณ ได้ลาภ ได้ตำแหน่ง

แม่มด

 ได้ลาภมาก มียศ มีตำแหน่ง มีลาภเเป็นผู้หญิง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น